Curso intensivo de hidrofoil fin de semana 20./21. Agosto 2022